Slovensko rodoslovno društvo

Slovenian Genealogical Society

Grb SRD


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Zadnja sprememba/
Last updated:
9.apr. 2024


Indeks imen / Name index

Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!

A, B, Bj, C, Č, Ć, D, d, Đ, E, F, G, H, I, J, K, Km, L, M, Mi, N, O, P, PL, R, Q, S, Sn, Š, T, U, V, v, W, X, Y, Z, Ž, Ostalo

Pomoč: če se primeri, da pri odpiranju določenega indeksa računalnik zmrzne, je bolje prenesti datoteko na svoj računalnik. Z DESNO miškino tipko kliknemo na želeno črko. S tem odpremo meni v katerem izberemo "Shrani povezavo kot". Izberemo pot, ime datoteke je že vpisano in potrdimo z gumbom Shrani (Save). Prenos datoteke se bo izvršil hitreje kot jo lahko odpre tako Internet Explorer kot Firefox.

Help: If you have trubles with openning an index file, it is better to download it to your computer. With RIGHT mouse button click on the character to open a menu. Choose "Save as" then path, file name is already there and at last confirm (button Save). Index file will be downloaded faster than IE or FF can open it.