Slovensko rodoslovno društvo

Slovenian Genealogical Society

Grb SRD


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Zadnja sprememba/
Last updated:
20.mar. 2018


Dajalci / Contributors

Spisek priimkov, imen, datumov in krajev rojstva je narejen iz združene datoteke, v katero so rezultate svojega dela posredovali številni rodoslovci:

Št. / No. priimek / surname imen / names
1ADAMIČ151
2ANŽIČEK65
3ARHAR585
4ARTEL9758
5BABNIK19143
6BAH281
7BANDELJ10541
8BENEDEJČIČ4313
9BERCE277
10BERGINC2094
11BERK264
12BEVC358
13BITENC400
14BLOKAR194
15BOBNAR79
16BOFULIN2480
17BOHTE168
18BOKAVŠEK238
19BOLE640
20BRADEŠKO28376
21BRAJNIK119
22BRENČIČ282
23CANKAR2112
24COF383
25CVAR415
26ČEKADA2100
27ČERNE699
28DANIELOV55
29DERNOVŠEK125
30DEŽMAN3205
31DOLINAR4718
32DOVČ262
33DROBUN1050
34FAJDIGA363
35FAJFAR15984
36FONDA7127
37FRAS66
38GASPIRC6982
39GAŠPERŠIČ7996
40GLAVAN18791
41GLAVNIK912
42GOLEŽ108
43GOLLI1854
44GORENC48492
45GORNICK778
46GOŠNIK17876
47GRAJZAR1786
48GRAŠIČ1252
49GREGORIN37054
50GROBOVŠEK422
51HARDIMAN442
52HAWLINA371202
53HEGEDIČ169
54HOHKRAUT2618
55HORVAT1197
56HROVATIN285
57IVANC17093
58JAKŠE78
59JAMŠEK23819
60JENKO4028
61JERKO792
62JERŠIN258
63JEVNIKAR1062
64KAČAR1346
65KAJZER454
66KALAN181
67KALTINGER93
68KARNER16065
69KIKELJ664
70KLANČAR292
71KLEMBAS2719
72KLEMENČIČ349
73KLOBČIČ618
74KNAPIČ3538
75KOBAL83
76KOBI38935
77KOFALT453
78KOLIĆ220
79KOPRIVNIK1900
80KOREN449
81KOŠIR18558
82KOŠTOMAJ1538
83KOTNIK695
84KOVAČIČ16060
85KRAMARSIC120
86KREFT799
87KUHAR6772
88KURETIČ1852
89LAVRIČ7300
90LENASSI1794
91LESKOŠEK1008
92LIBERŠAR102
93LIČEN8740
94LOGAR839
95LONČAR932
96LOPAC561
97LUKŠIČ622
98LUŽAN69
99MAČEK1070
100MAJC1872
101MALI5211
102MALOVRH409
103MAMIĆ38523
104MANFREDA1897
105MARINCELJ-KOSEC-KORDIŠ542
106MARK668
107MARTIČ240
108MERHAR315
109MIKŠA51
110MODER2823
111MODRIJAN38045
112MOKOTAR64170
113MORATO1315
114MRAMOR2406
115NAROBE59
116NATASA292
117NEŽIČ2532
118NOVAK49
119NOVAKOVIĆ69683
120OGRIN10463
121OGRIN_MITJA230
122OMAHEN208
123OMANBOGO5156
124PAPEŽ572
125PEČAR123
126PENCA330
127PERC4426
128PERFETA675
129PETRICH181
130PFEIFER20850
131PIBER2903
132PIRC90
133PLESTENJAK31265
134PODPECHAN270
135POESCHL541
136POLJANEC16622
137POLJŠAK166
138POUSE479
139POVŠE134
140PRAH95583
141PRAZNIK186
142PRELC1978
143PRIMC1897
144RAFFONE115
145RAJGELJ491
146RAVNIK1006
147RAVNIKAR619
148REBERC1350
149RIHTARŠIČ10636
150ROSINA747
151ROZMAN634
152ROŽAC1245
153RUČIGAJ646
154RUS7687
155RUTAR227
156SAJOVIC400
157SAMBUNJAK1630
158SEDEJ47
159SIKOŠEK1083
160SILA2501
161SIMONIČ207
162SKRT379
163SLEKOVEC2980
164SMUKOVIC735
165SNYDER463
166STALLICK475
167STANIČ1555
168STANOJEVIĆ3801
169STANONIK30543
170STARMAN3824
171STEMBERGER296
172STERMAN1030
173STRNAD1091
174STURM3623
175SUHADOLNIK2519
176SVETINA541
177ŠAVLI81
178ŠILC664
179ŠINIGOJ207
180ŠKRLJ21444
181ŠPAROVEC498
182ŠTERN286
183ŠTREKELJ160
184TEICHMEI1986
185TEUERSUH36
186TIČAR713
187TKOŠIR7957
188TOLAR2189
189TOMAC66
190TOMAŽIČ1338
191TOMINEC358
192TOPLIŠEK921
193TRAMPUŠ108
194TRČEK5206
195TRKAJ790
196TUMA1779
197UJČIČ2979
198VEBER393
199VERBICP1160
200VERBIČ393
201VERČ975
202VEROVŠEK662
203VEST141
204VIDRIH363
205VOJE648
206VOVK64
207VRHOVC317
208VRHOVNIK1688
209WEIXLER602
210ZAGORC1620
211ZAGOŽEN826
212ZAJC50
213ZAKRAJSK388
214ZALOŽNIK639
215ZLEBNIK3896
216ZORE10215
217ZUCCATO293
218ZUPANC227
219ŽAGAR1543
220ŽAKELJ1368
221ŽITKO31938
222ŽNIDARŠIČ2028
223ŽUMER313
224ŽUMERD2406
225ŽUNTER286
226ŽVAB773
227ŽVELC3030
Skupaj/Total:1455173