Slovensko rodoslovno društvo

Slovenian Genealogical Society

Grb SRD


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Zadnja sprememba/
Last updated:
9.apr. 2024


Pred uporabo podatkov preberi to stran!

Read this page before using the data!

Slovenian Genealogical Index of family names, first names, dates and places of birth is published as an aid to family researchers that want to find out if their persons are already documented in one of many genealogies that are contributed to the collection of Slovenian Genealogical Society. You can contact the administrator if you need additional information. You are also invited to add your own genealogy file to the existing collection.

Marriage index include parents which were never married or even lived together, too.

Warning! The reliability of this reference index can neither be guaranteed by contributors nor by Slovenian Genealogy Society! It should be noted that legally acceptable are documents issued by the competent official only. This index is generated from many individual amateur research results. Every contributor strives for correctness of his genealogy data. They have gathered data from own knowledge, oral statements and mainly from private and public archives, civil and ecclesiastical.

Slovenski rodoslovni indeks priimkov, imen, datumov in krajev rojstva je namenjen rodoslovcem, ki bi želeli ugotoviti, ali so osebe, ki se pojavljajo v njihovih rodovnikih, že vpisane v kakšni drugi rodoslovni evidenci. Za ta namen sicer obstojajo številne obsežnejše podatkovne zbirke, ki jih vzdržujejo naši zahodni kolegi. Iskalci iz Slovenije v tujih zbirkah zaenkrat ne bodo našli veliko stičnih točk. Poskusiti pa je vseeno vredno.

Precej večja pa je verjetnost prekrivanja s podatki, ki jih za primerjalni namen posredujejo v skupno zalogo rodoslovnih datotek člani Slovenskega rodoslovnega društva.

Spisek priimkov, imen, datumov in krajev rojstva je narejen iz združene datoteke, v katero so rezultate svojega dela posredovali številni rodoslovci, ki so navedeni na strani Dajalci/Contributors.

Indeks porok vsebuje tudi starše, ki nikoli niso bili poročeni ali celo nikoli niso živeli skupaj.

Opozorilo! Za verodostojnost podatkov ne more jamčiti noben posameznik kot tudi ne Slovensko rodoslovno društvo! Zavedati se je treba, da imajo zakonsko veljavo samo dokumenti, ki jih izda za to pooblaščena uradna oseba. Tu zbrani podatki so nastali tako, da so jih vnašali posamezniki po lastnem poznavanju ali poznavanju drugih oseb, ki so jim posredovale podatke, nabirali so jih v objavah, predvsem pa v zasebnih in javnih arhivih, civilnih in cerkvenih.

Širše vidike rodoslovnega dela in objavljanja rezultatov rodoslovnih raziskav smo v Slovenskem rodoslovnem društvu večkrat obravnavali in poglede na te vidike objavljali v časopisu Drevesa. Pomembnejše prispevke povzemamo v Društvenih pogledih.

Če bi se dosedanjim sodelavcem želel še kdo pridružiti z rezultati svojega dela, naj svojo (BK ali GEDCOM) datoteko prinese na društveni računalnik ali jo po e-pošti pošlje administratorju.